• info@kvw-venray.nl

Aanmelden Deelnemer

Via deze pagina kun je je aanmelden voor Kindervakantiewerk 2018.

Heb je hulp nodig bij het invullen? Onderaan de pagina staat een invulinstructie.

Achternaam Ouder (naam bankrekening t.b.v. incasso)
Adres
Postcode
Woonplaats

Telefoon 1
Telefoon 2
Email
Bankrekening (voorbeeld: NL91ABNA0417164300)
meldt hierbij aan voor KVW 2018:
Voornaam
Tussenvoegsel (bijv. ‘van den’)
Achternaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geslacht
School

Groep (geen s.v.p. ook de letter op, dus 3A of 3B)
Deelname (machtigt KVW tot het incasseren van de deelnamekosten)
Avondprogramma (doet mee met avondprogramma voor groep 7)
Huisarts

Bijzonderheden (allergiën/medicijnen/geen zwemdiploma)
Ieder kind komt normaal gesproken met 1 klasgenootje in het groepje. De rest van het groepje bestaat uit kinderen van andere scholen en klassen. Hieronder kunt u eventuele voorkeuren aangeven. Tip: vul altijd meerdere namen in, zodat wij een alternatief hebben als de ene vriend/vriendin al samen met iemand anders in een groepje zit.
Samen met (optioneel)
of met
of met
Zeker niet met (optioneel)
De deelnamekosten in 2018 bedragen EUR 22.50 voor het normale programma. Voor het avondprogramma geldt een toeslag van EUR 5,00.
Met het insturen van deze aanmelding, geeft u KVW toestemming voor het incasseren van de deelnamekosten van het opgegeven bankrekeningnummer.

Na verwerking van de aanmelding, ontvangt u op het opgegeven emailadres een bevestiging.


Invulinstructie

 • Wij verzoeken u als ouder om zelf dit aanmeldingsformulier in te vullen.
 • Wij zullen u via email op de hoogte houden over KVW 2018. Vul daarom s.v.p. altijd uw e-mailadres in.
 • Per kind moet een apart aanmeldingsformulier ingevuld worden.
 • De naam van de ouders moet de naam zijn zoals deze bij de bank 
bekend is. Dit om problemen met de incasso te voorkomen.
 • Indien u overdag niet op uw privĂ©-nummer te bereiken bent, verzoeken wij u tevens om een tweede telefoonnummer en/of het nummer van uw mobiele telefoon op het inschrijfformulier te vermelden.
 • De groep van het kind is de schoolgroep waar uw kind dit jaar (schooljaar 2017-2018) in zit. Geef a.u.b. altijd de werkelijke schoolnaam op, ook als het kind buiten Venray naar school gaat.
 • Indien uw kind juist wel of juist niet bij een bepaald klasgenootje in de groep wil, kan dat op het formulier worden aangegeven. Normaal gesproken plaatsen wij twee klasgenootjes/vriendjes bij elkaar. In bijna alle gevallen zit uw kind bij een van de opgegeven vriendjes, maar soms komen de voorkeuren niet overeen waarna wij een afweging zullen maken die het beste past voor alle kinderen.
 • Indien er bijzonderheden zijn betreffende uw kind die voor ons van belang zouden kunnen zijn, verzoeken wij u om deze op het aanmeldingsformulier aan te geven. Bijzonderheden kunnen zijn:
  • (Mogelijk) medicijngebruik tijdens ons programma
.
   • Denk hierbij ook aan de overnachting voor groep 7
  • AllergieĂ«n of andere lichamelijke aandoeningen (indien uw kind een allergie heeft, geef het kind dan iets mee wat het wel mag hebben)
  • ADHD, PDD-NOS, Asperger, Autisme, etc.

  • Ontbreken van een zwemdiploma (alleen voor groep 5,6 & 7)
  • Et cetera

Laat je bericht achter