Aanmelden via internet

AanmeldenMet ingang van KVW 2012 gaat er wat veranderen! Zoals gebruikelijk, krijgen alle kinderen op school het informatieboekje met alle informatie over KVW mee. Het aanmelden voor KVW gaat vanaf dit jaar alleen nog maar via internet. Heb je zelf (tijdelijk) geen toegang tot internet, vraag dan even buren of vrienden of ga naar het gemeentehuis.

Wanneer dit allemaal niet gaat, dan is telefonisch aanmelden via de contactpersonen die in het informatieboekje staan ook mogelijk. Want iedereen moet natuurlijk mee kunnen doen.

Meer informatie hierover staat in het informatieboekje dat op de scholen wordt uitgedeeld. Dit boekje zal ook op de site komen te staan.