Hoeveel personen geven leiding aan een groepje?

In de regel wordt ieder groepje geleid door twee personen. Ervaren leiding kan op verzoek en met toestemming van de hoofdleiding ook alleen aan een groepje leiding geven.